Προσαρμοσμένες Υπηρεσίες για

Αλιευτικές επιχειρήσεις

Η εταιρεία μας καλύπτει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις αλιευτικές επιχειρήσεις

Πεδίο Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας καλύπτει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις Επιχειρήσεις Αλιείας όπως είναι οι παρακάτω:

 • Εξειδικευμένα μηχανικά έργα
 • Υπηρεσίες κατασκευής ελασμάτων και σωληνώσεων
 • Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες συντήρησης
 • Υδραυλικά συστήματα
 • Αμμοβολή και Υδροβολή
 • Συντήρηση του συστήματος προώθησης (έλικες, άξονες, έδρανα)
 • Βαφή σκάφους
 • Ειδικές κατασκευές inox
 • Έλεγχοι σκαφών, υποχρεωτική δημοσίευση ναυτικών εγγράφων κλπ
 • Επιθεωρήσεις πριν από την αγορά από εξειδικευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
Προχωρώντας Μπροστά

Προχωρώντας πάντα ως εταιρεία μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού και της καλύτερης επιλογής εταίρων ή/και εξειδικευμένων υπεργολάβων, συμμετέχουμε επίσης σε:

 • Σχεδιασμό νέων σκαφών
 • Μελέτες ναυτικής μηχανικής
 • Επίβλεψη της εργασίας κατά τη διάρκεια των ερευνών της σκάφους και των σημαντικών εργασιών συντήρησης
 • Διαχείριση έργων και προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης σκαφών στο ναυπηγείο ή κατά τη διάρκεια σημαντικών μετατροπών.
 • Προηγμένη επιστημονική συμβουλευτική μέσω μετρήσεων κραδασμών και ταυτοποίησης "κρυφών" προβλημάτων
Ενδεικτική λίστα με τους
Συνεργάτες μας
Portfolio

ΠΛΩΤΟ

Καταμαράν 12m I

Καταμαράν 12m II

ΣΕΤΑ

Σκαφος Αλιείας 20m

Σκαφος Αλιείας 12m

Ενδεικτική λίστα με τους
Πελάτες μας