Προσαρμοσμένες Υπηρεσίες για

Αλιευτικές επιχειρήσεις

Η εταιρεία μας καλύπτει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις αλιευτικές επιχειρήσεις

ALNI Tech
περήφανα ανακοίνωνει την νέα συνεργασία με
Combi Outboards
Συνέντευξη Alnic-Tech
Παντελής Συνέλης
Nέα Green Σκάφη Τριπλού Σωλήνα
Nέα Green Σκάφη Τριπλού Σωλήνα
ΕΡΙΝΟΣ
Nέα Green Σκάφη Τριπλού Σωλήνα
AVRAMAR XII
Nέα Green Σκάφη Τριπλού Σωλήνα
AVRAMAR XI
Nέα Green Σκάφη Τριπλού Σωλήνα
AVRAMAR X
Πεδίο Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας καλύπτει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις Επιχειρήσεις Αλιείας όπως είναι οι παρακάτω:

Προχωρώντας Μπροστά

Προχωρώντας πάντα ως εταιρεία μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού και της καλύτερης επιλογής εταίρων ή/και εξειδικευμένων υπεργολάβων, συμμετέχουμε επίσης σε:

Ενδεικτική λίστα με τους
Συνεργάτες μας
Portfolio

ΕΡΙΝΟΣ

AVRAMAR XII

AVRAMAR XI

AVRAMAR X

AVRAMAR VIII & IX

AVRAMAR VII

Ενδεικτική λίστα με τους
Πελάτες μας