Προσαρμοσμένες Υπηρεσίες για

Αλιευτικές επιχειρήσεις

Η εταιρεία μας καλύπτει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις αλιευτικές επιχειρήσεις

Πεδίο Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας καλύπτει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις Επιχειρήσεις Αλιείας όπως είναι οι παρακάτω:

Προχωρώντας Μπροστά

Προχωρώντας πάντα ως εταιρεία μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού και της καλύτερης επιλογής εταίρων ή/και εξειδικευμένων υπεργολάβων, συμμετέχουμε επίσης σε:

Ενδεικτική λίστα με τους
Συνεργάτες μας
Portfolio

ΠΛΩΤΟ

Καταμαράν 12m I

Καταμαράν 12m II

ΣΕΤΑ

Σκαφος Αλιείας 20m

Σκαφος Αλιείας 12m

Ενδεικτική λίστα με τους
Πελάτες μας